CĂN CỨ PHÁP LÝ

Theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 90 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, theo đó, tại điểm khoản 2 Điều 90 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định ngoài việc bị xử lý theo quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và đưa vào danh sách các nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các hình thức và mức xử lý vi phạm trong đấu thầu được quy định tại các Điều 121, 122, 123, 124 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Có 290 kết quả được tìm thấy

DANH SÁCH TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VI PHẠM

01 Tên quyết định xử phạt: 427/TB-BQLXD Ngày ban hành

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: Ban QLDA ĐT xây dựng các công trình Dân dụng và cô

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty cổ phần Hà Đô 45

Địa chỉ: Không cung cấp địa chỉ

03-2021
22
 
02 Tên quyết định xử phạt: 1395/QĐ-UBND

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: UBND quận Ô Môn, Cần Thơ

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Mỹ Hưng

Địa chỉ: Số 714 ấp 4A, thị trần Bảy Ngàn, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

3-2021
15
 
03 Tên quyết định xử phạt: 61/QĐ-BQL

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lục Yên, tỉnh Yên B

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty TNHH xây dựng Dũng Mai Nam

Địa chỉ: tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

03-2021
09
 
04 Tên quyết định xử phạt: 111/QĐ-BV

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên

Địa chỉ: Chủ đầu tư không cung cấp địa chỉ

02-2021
24
 
05 Tên quyết định xử phạt: 1028/QĐ-BVT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Kinh doanh tổng hợp Hồng Hà-Phạm Thị Hồng Nhâm

Địa chỉ: Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh

02-2021
19
 
06 Tên quyết định xử phạt: 361/QĐ-CT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty TNHH Xây dựng Đạt Tiến

Địa chỉ: Tổ 10, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

02-2021
09
 
07 Tên quyết định xử phạt: 515/QĐ-UBND

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: UBND huyện Thường Tín

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

Địa chỉ: D04-L01 khu A khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

02-2021
01
 
08 Tên quyết định xử phạt: 25/CDTHN-KH&QLHDT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty cổ phần Thương mại Minh Khai

Địa chỉ: 23 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

01-2021
21
 
09 Tên quyết định xử phạt: 25/CDTHN-KH&QLHDT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: đường 1A, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam

01-2021
21
 
10 Tên quyết định xử phạt: 25/CDTHN-KH&QLHDT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm: Công ty TNHH thương mại Chương Tho

Địa chỉ: Thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình

01-2021
21