Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0000102024489
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 06/03/2006
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUANG MINH
 Tên tiếng Anh QUANG MINH TRADING AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0462851509 Số Fax 0462857124
Địa chỉ trụ sở CĂN HỘ 16 , NHÀ E1 , TẬP THỂ DỆT 8-3 , PHƯỜNG QUỲNH MAI , QUẬN HAI BÀ TRƯNG , THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
0