Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0001902000573
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 09/08/2004
Tên tiếng Việt Công ty TNHH Ngân Giang Thiết Bị Điện G7
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0211834813 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Lô 49G – Khu Công Nghiệp Quang Minh – Xã Quang Minh – Huyện Mê Linh – Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sản xuất thiết bị điện khác
0
2 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
3 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
0