Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0100512643
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 07/12/2001
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC
 Tên tiếng Anh ITC INNOVATED TECHNOLOGY FOR COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 02437660066 Số Fax 02437660065
Địa chỉ trụ sở Số 10, ngõ 81, phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá
0
2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
3 Xuất bản phần mềm
0
4 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
5 Sửa chữa thiết bị điện
0
6 Sản xuất thiết bị điện khác
0
7 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
8 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
9 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
10 Hoạt động viễn thông khác
0
11 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
13 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
14 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
15 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
0
16 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
17 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0