Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0101904467
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 17/03/2006
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐỊNH GIÁ EQ - HÀ NỘI
 Tên tiếng Anh EQ - HANOI TECHNOLOGY AND VALUATION JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0249876199 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tầng 2, nhà số 15/171 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Phòng 408, nhà N3A, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xuất bản phần mềm
0
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
3 Quảng cáo
0
4 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
0
5 Hoạt động tư vấn quản lý
0
6 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
7 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
8 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
0
9 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
10 Cổng thông tin
0