Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0101931894
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 28/04/2006
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT IVYPREP
 Tên tiếng Anh IVYPREP ACADEMY JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0988114991 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xuất bản phần mềm
0
2 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
3 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
4 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
0
5 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
0
6 Quảng cáo
0
7 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
8 Lập trình máy vi tính
0
9 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
10 Hoạt động tư vấn quản lý
0
11 Hoạt động thư viện và lưu trữ
0
12 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
0
13 Hoạt động hậu kỳ
0
14 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
15 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
16 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
17 Dịch vụ ăn uống khác
0
18 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
19 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
20 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
0
21 Cho thuê xe có động cơ
0
22 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
0
23 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
0
24 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
25 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
0
26 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
0
27 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
28 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
29 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0