Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0102004199
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 19/12/2001
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
 Tên tiếng Anh Equipment and Technology Transfer Company
Số điện thoại 37830636 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 18, lô 12B, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
2 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
0
3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
0