Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0102006884
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 23/09/2009
Tên tiếng Việt Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy
 Tên tiếng Anh Limited liability company and commercial services, Nguyen Huy
Số điện thoại 048470694 Số Fax 048470694
Địa chỉ trụ sở Số 2, ngõ 124 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
0
2 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
0
3 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0