Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0102007129
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 28/06/2010
Tên tiếng Việt Công ty CNHH sản xuất và Thương mại Quốc tế Vũ Hoàng
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0438473508 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 228, Phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
0