Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0103001437
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 10/02/2002
Tên tiếng Việt Công ty Cổ phần Quốc Tế Thiên Anh
 Tên tiếng Anh Bluecom Internationnal Joint Stock Company
Số điện thoại 0435638733 Số Fax 0435638732
Địa chỉ trụ sở Phòng 113, nhà 8A ngõ 95 Chùa Bộc, Hà nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0