Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0103011136
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 09/03/2006
Tên tiếng Việt Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Thời Đại Mới
 Tên tiếng Anh New Age Technology Development Investment Joint Stock Company
Số điện thoại 0462757210 Số Fax 0462757212
Địa chỉ trụ sở Số 17 ngõ 178 Thái Hà Đống Đa Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
0