Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0103942342
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 04/05/2006
Tên tiếng Việt Công ty Cp công nghệ Hoàng Kim VKP
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0435682636 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 142 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0