Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0104006933
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 29/06/2009
Tên tiếng Việt Công Ty TNHH TMDV VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0435666825 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 14Nguyễn Viết Xuân 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0