Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2024
Mã số doanh nghiệp 0106761477
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 28/01/2015
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG HẢI
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0906124414 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 17, Đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 17, Đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Vận tải đường bộ, bán buôn ô tô và các xe có động cơ khác, Dịch vụ sửa chữa xe ô tô, Bán phụ tùng ô tô và các phụ trợ khác
0