Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0106874897
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 12/06/2015
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẾ THÔNG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0982214696 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà các loại
0
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
4 Xây dựng công trình công ích
0
5 Phá dỡ
0
6 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
7 Lắp đặt hệ thống điện
0
8 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
10 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
11 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
12 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
13 Chuẩn bị mặt bằng
0