Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản còn hiệu lực đến ngày 31/03/2024
Mã số doanh nghiệp 0107346057
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 07/03/2016
Tên tiếng Việt Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Nam Việt
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0904229009 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số nhà 11, ngách 4/1 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhà 11, ngách 4/1 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng và thương mại
0