Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0107793249
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 07/04/2017
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HOÀNG PHÁT
 Tên tiếng Anh HOANG PHAT TECHNOLOGY AND EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0915238777 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Cụm dân cư nông trường Toàn Thắng, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Cụm dân cư nông trường Toàn Thắng, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
6 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
0
7 Sửa chữa thiết bị liên lạc
0
8 Sửa chữa thiết bị khác
0
9 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
0
10 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
11 Phá dỡ
0
12 Lắp đặt hệ thống điện
0
13 Lập trình máy vi tính
0
14 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
16 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
17 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
18 Chuẩn bị mặt bằng
0
19 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
20 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
21 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
0
22 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
0
23 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0
24 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
25 Bán buôn tổng hợp
0
26 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
27 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
28 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
0
29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0