Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0108244153
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 20/04/2018
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ WORLDLINK VIETNAM
 Tên tiếng Anh WORLDLINK VIETNAM FOREIGN LANGUAGE TRAINING AND STUDY CONSULTANTS COMPANY LIMITED
Số điện thoại 02485828978 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số nhà 11, hẻm 196/8/2 đường Cầu Giấy, tổ 20, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhà 11, hẻm 196/8/2 đường Cầu Giấy, tổ 20, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đào tạo đại học
0
2 Đào tạo trung cấp
0
3 Đào tạo thạc sỹ
0
4 Đào tạo sơ cấp
0
5 Đào tạo cao đẳng
0
6 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
7 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
0
8 Giáo dục trung học phổ thông
0
9 Giáo dục trung học cơ sở
0
10 Giáo dục tiểu học
0
11 Giáo dục thể thao và giải trí
0
12 Giáo dục nhà trẻ
0
13 Giáo dục mẫu giáo
0
14 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
15 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
0