Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0109044005
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 02/01/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG BHUB VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh BHUB VIET NAM COMMUNICATION AND TRADE PROMOTION COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0906272575 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 109 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 109 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định.
0
2 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
3 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
0
4 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
0
5 Xây dựng nhà để ở
0
6 Xây dựng nhà không để ở
0
7 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
8 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
9 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
10 Thoát nước và xử lý nước thải
0
11 Sản xuất điện
0
12 Quảng cáo
0
13 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
0
14 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
15 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
16 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
17 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
18 Hoạt động tư vấn quản lý
0
19 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
0
20 Hoạt động nhiếp ảnh
0
21 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
0
22 Hoạt động hậu kỳ
0
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
25 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
26 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
27 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
28 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
0
29 Cho thuê xe có động cơ
0
30 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
31 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0
32 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
33 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
34 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
0
35 Bán buôn tổng hợp
0
36 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
37 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0