Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0109148646
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 31/03/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TOÀN CẦU
 Tên tiếng Anh GLOBAL FIRE PROTECTION SCIENCE TEECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0904556114 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tầng 2 , Số 17 Nguyễn Sơn , Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Thanh Xuan, Hà Nội Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
7 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
8 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
9 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
10 Sửa chữa thiết bị khác
0
11 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
12 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
0
13 Lắp đặt hệ thống điện
0
14 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
15 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
16 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
17 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
18 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
20 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
21 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
22 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
23 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
24 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
25 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0