Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0109168956
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 29/04/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
 Tên tiếng Anh ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND TECHNICAL SCIENCE COMPANY LIMITED
Số điện thoại 02471099922 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Căn hộ 1, nhà TT ngách 73/26A Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch số 64 phố Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
0
2 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
0
3 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
4 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
0
5 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
6 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
7 Thu gom rác thải độc hại
0
8 Thu gom rác thải không độc hại
0
9 Thoát nước và xử lý nước thải
0
10 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
0
11 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
0
12 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
13 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
14 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
15 Hoạt động tư vấn quản lý
0
16 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
18 Cho thuê xe có động cơ
0