Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0109553066
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 16/03/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH LOGISTICS CON ĐƯỜNG XANH
 Tên tiếng Anh GREENROAD LOGISTICS COMPANY LIMITED
Số điện thoại 02432115048 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tầng 1, Số 4 nhà B, TT trường trung học nông nghiệp, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tầng 1, Số 4 nhà B, TT trường trung học nông nghiệp, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
0
2 Đại lý du lịch
0
3 Điều hành tua du lịch
0
4 Xây dựng nhà để ở
0
5 Xây dựng nhà không để ở
0
6 Xây dựng công trình thủy
0
7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
8 Xây dựng công trình khai khoáng
0
9 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
10 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
0
11 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
12 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
14 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
15 Tái chế phế liệu
0
16 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
0
17 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
18 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
19 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
20 In ấn
0
21 Hoạt động tư vấn quản lý
0
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
0
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
0
24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
26 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0
27 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
28 Dịch vụ liên quan đến in
0
29 Chuẩn bị mặt bằng
0
30 Cho thuê xe có động cơ
0
31 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
32 Bốc xếp hàng hóa
0
33 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
34 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
0
35 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0
36 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
0
37 Bán mô tô, xe máy
0
38 Bán buôn đồ uống
0
39 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
40 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
0
41 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
42 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
0
43 Bán buôn thực phẩm
0
44 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
45 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
46 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
47 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
48 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0