Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0109851256
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 09/12/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHỤC PHƯƠNG THẢO
 Tên tiếng Anh PHUONG THAO UNIFORM JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0904411036 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 522 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 31A Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
3 Sản xuất đồ điện dân dụng
0
4 Sản xuất vải dệt thoi
0
5 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
0
6 Sản xuất sợi
0
7 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
0
8 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
0
9 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
0
10 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
0
11 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
12 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
13 Hoàn thiện sản phẩm dệt
0
14 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
15 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
0
16 Cho thuê xe có động cơ
0
17 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
18 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
19 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
0
20 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
0
21 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
22 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
23 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
0
24 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
25 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0