Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0110025617
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 09/06/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ SỐ ATS VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh ATS VIETNAM DIGITAL TECHNOLOGY CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0932246336 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 1 ngõ 322/53/1 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 1 ngõ 322/53/1 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
0
2 Xuất bản phần mềm
0
3 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
4 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
0
5 Quảng cáo
0
6 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
0
7 Lập trình máy vi tính
0
8 Hoạt động tư vấn quản lý
0
9 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
0
10 Hoạt động nhiếp ảnh
0
11 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
13 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
14 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
15 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
0
16 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
0
17 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
18 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0