Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0125434544
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 01/04/2004
Tên tiếng Việt Công ty Cp công nghệ máy tính Việt Nam
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0437832431 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 6, tổ 25, Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0