Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0201965262
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 20/05/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ AN TOÀN T&H
 Tên tiếng Anh T&H TECHNICAL SAFETY EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Số điện thoại 02253849709 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 16 Phạm Ngũ Lão, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hải Phòng Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 16 Phạm Ngũ Lão, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
0
2 Lắp đặt hệ thống điện
0
3 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
4 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
5 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
6 Cho thuê xe có động cơ
0
7 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0
8 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
0
9 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
10 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
0
11 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0