Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0309868955
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 22/03/2010
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯƠNG NGUYỄN
 Tên tiếng Anh TRUONG NGUYEN CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0903948709 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 122/11 Đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Só 3 đường 49, Phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
5 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
6 Tái chế phế liệu
0
7 Lắp đặt hệ thống điện
0
8 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
9 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
10 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
11 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0
12 Chuẩn bị mặt bằng
0
13 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
14 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0