Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0314104899
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 09/11/2016
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT LẠNH TÍN PHÁT
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0989501534 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 34/97 Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 34/97 Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
0
2 Sửa chữa thiết bị điện
0
3 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
4 Lắp đặt hệ thống điện
0
5 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
6 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
7 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
8 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
9 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0
10 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
11 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
12 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0