Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0314428117
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 26/05/2017
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG LIZEN
 Tên tiếng Anh LIZEN INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 02838411375 Số Fax 02838411376
Địa chỉ trụ sở 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Hạ tầng giao thông, Hạ tầng dân dụng - công nghiệp và năng lượng tái tạo, Bất động sản
0