Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0314718578
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 06/11/2017
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh REAL-TIME ROBOTICS VIETNAM COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0963636339 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 40/10 Khổng Tử, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 40/10 Khổng Tử, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
0
2 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
0
3 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
0
4 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
0
5 Sản xuất thiết bị truyền thông
0
6 Sản xuất pin và ắc quy
0
7 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
0
8 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
0
9 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
0
10 Sản xuất linh kiện điện tử
0
11 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
12 Lập trình máy vi tính
0
13 Hoạt động nhiếp ảnh
0
14 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
15 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0
16 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0