Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0314829207
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 09/01/2018
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KAPPELLAND VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh KAPPELLAND VIET NAM REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0908902079 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 346 - 348 - 350 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 346 - 348 - 350 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá
0
2 Xây dựng nhà các loại
0
3 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
0
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
5 Xây dựng công trình công ích
0
6 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
0
7 Vệ sinh chung nhà cửa
0
8 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
9 Phá dỡ
0
10 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
11 Lắp đặt hệ thống điện
0
12 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
13 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
0
14 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0
15 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
16 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
17 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
18 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
0
19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
20 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
21 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
22 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0
23 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
24 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0
25 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
0
26 Chuẩn bị mặt bằng
0
27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
28 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
29 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
30 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0