Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0315030833
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 09/05/2018
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THINKING SCHOOL
 Tên tiếng Anh THINKING SCHOOL COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0909006409 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 127G Lê Văn Duyệt, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
0
2 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
0
3 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
0
4 Quảng cáo
0
5 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
0
6 Lập trình máy vi tính
0
7 Hoạt động tư vấn quản lý
0
8 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
9 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
10 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
0
11 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
0