Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0315507467
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 30/01/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH ORYZA
 Tên tiếng Anh ORYZA COMPANY LIMITED
Số điện thoại 02862781816 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tầng 4, Toà nhà Queen Plaza số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tầng 4, Toà nhà Queen Plaza số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0