Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0315773765
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 04/07/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HẠ TẦNG & GIAO THÔNG KHANG ĐIỀN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0989881758 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 165A Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 165A Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông , Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình đường sắt
0
5 Xây dựng công trình đường bộ
0
6 Xây dựng công trình điện
0
7 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
8 Xây dựng công trình thủy
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
12 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
13 Thoát nước và xử lý nước thải
0
14 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
0
15 Sửa chữa thiết bị điện
0
16 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
17 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
0
18 Phá dỡ
0
19 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
0
20 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
21 Lắp đặt hệ thống điện
0
22 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
23 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
24 Hoạt động tư vấn quản lý
0
25 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
26 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
27 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
0
28 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
29 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
30 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
0
31 Chuẩn bị mặt bằng
0
32 Cho thuê xe có động cơ
0
33 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
34 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
35 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
0
36 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
37 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
38 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
39 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0