Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0315966076
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 17/10/2019
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PM
 Tên tiếng Anh PM SERVICES AND TRADING COMPANY LIMITED
Số điện thoại 02873022888 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
0
2 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
0
3 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
0
4 Sửa chữa thiết bị điện
0
5 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
0
6 Sửa chữa thiết bị liên lạc
0
7 Sửa chữa thiết bị khác
0
8 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
0
9 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
10 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
0
11 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
12 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
14 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
15 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng,phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
0
16 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
0
17 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
0
18 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
0
19 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
20 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
21 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
22 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0