Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0316252483
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 21/04/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN KHỞI NGUYÊN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0903749009 Số Fax
Địa chỉ trụ sở RG-04.04, tầng 4, Tòa nhà Rivergate Residence, số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch RG-04.04, tầng 4, Tòa nhà Rivergate Residence, số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Hoạt động pháp luật
0