Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0316415642
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 31/07/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG HƯNG THỊNH JSCO
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0904522479 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 310 Đường An Phú Đông 27, Tổ50, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 310 Đường An Phú Đông 27, Tổ50, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường sắt
0
4 Xây dựng công trình đường bộ
0
5 Xây dựng công trình điện
0
6 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
7 Xây dựng công trình thủy
0
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
9 Xây dựng công trình khai khoáng
0
10 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
11 Xây dựng công trình công ích khác
0
12 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
13 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
14 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
0
15 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
0
16 Sản xuất điện
0
17 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
0
18 Sản xuất sản phẩm từ plastic
0
19 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
0
20 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
0
21 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
0
22 Sao chép bản ghi các loại
0
23 Phá dỡ
0
24 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
0
25 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
0
26 Lắp đặt hệ thống điện
0
27 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
28 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
29 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
30 In ấn
0
31 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
32 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
33 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
34 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
35 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
36 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
37 Dịch vụ phục vụ đồ uống
0
38 Dịch vụ liên quan đến in
0
39 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
0
40 Chuẩn bị mặt bằng
0
41 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
42 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
43 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
44 Bán buôn đồ uống
0
45 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
46 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
47 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
48 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
49 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
50 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0