Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0317025927
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 11/11/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 Tên tiếng Anh VIET NAM LABOR SAFETY TRAINING COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0868683986 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 320/2B Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 320/2B Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đào tạo sơ cấp
0
2 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
0
3 Xây dựng nhà để ở
0
4 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
5 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
0
6 Vệ sinh chung nhà cửa
0
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
8 Thu gom rác thải không độc hại
0
9 Thoát nước và xử lý nước thải
0
10 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
0
11 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
0
12 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
0
13 Sản xuất hoá chất cơ bản
0
14 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
0
15 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
0
16 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
17 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
18 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0
19 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
20 Hoạt động tư vấn quản lý
0
21 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
0
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
0
24 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
0
25 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
0
26 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
0
27 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
28 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
29 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
30 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
0
31 Dịch vụ liên quan đến in
0
32 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
0
33 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
0
34 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0
35 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
0
36 Cho thuê xe có động cơ
0
37 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
38 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
39 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0