Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0317092747
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 21/12/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRUNG NAM
 Tên tiếng Anh TRUNG NAM SAFETY TRAINING AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0933154568 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 8 Đường Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 8 Đường Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đào tạo sơ cấp
0
2 Xây dựng nhà để ở
0
3 Xây dựng nhà không để ở
0
4 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
5 Xây dựng công trình công ích khác
0
6 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
0
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
8 Phá dỡ
0
9 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
0
10 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
0
11 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
0
12 Lắp đặt hệ thống điện
0
13 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
14 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
15 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0
16 Hoạt động tư vấn quản lý
0
17 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
18 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
19 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
20 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
0
21 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
0
22 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
0
23 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
0
24 Chuẩn bị mặt bằng
0
25 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
26 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
28 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
29 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
30 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
31 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0
32 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0