Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0317269715
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 27/04/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ HỒNG LOAN
 Tên tiếng Anh HONG LOAN MEDICAL TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMITED
Số điện thoại 0909740299 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 24 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 24 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sửa chữa máy móc, thiết bị
0
2 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
0
3 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
0
4 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
0
5 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
0
6 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
0
7 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0
8 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
0
9 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0
11 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0