Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0401778566
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 22/07/2016
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH EXCO TECH
 Tên tiếng Anh EXCO TECH COMPANY LIMITED
Số điện thoại 02363553188 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 47 Nguyễn Đức An, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Đà Nẵng Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 47 Nguyễn Đức An, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
6 Xây dựng công trình thủy
0
7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
8 Xây dựng công trình khai khoáng
0
9 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
10 Xây dựng công trình công ích khác
0
11 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
12 Xuất bản phần mềm
0
13 Phá dỡ
0
14 Lắp đặt hệ thống điện
0
15 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
16 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
0
17 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
18 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
0
19 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
20 Chuẩn bị mặt bằng
0
21 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0