Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0401937865
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Ngày thành lập 14/11/2018
Tên tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ Y ĐỨC
 Tên tiếng Anh Y ĐỨC INTERNATIONAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Số điện thoại 0903545582 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 209A Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Đà Nẵng Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 173A Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
0
2 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
0
3 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
0