Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0402077517
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 08/01/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN THẮM
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0905478112 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tầng 2, 222 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Đà Nẵng Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tầng 2, 222 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
0
2 Sửa chữa thiết bị khác
0
3 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
4 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
5 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
0
6 Bán buôn thực phẩm
0
7 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
0
8 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
0
9 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0