Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1205002145555
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 10/07/2007
Tên tiếng Việt Công ty TNHH Trần Anh
 Tên tiếng Anh Tran Anh joint stock company
Số điện thoại 0439875465 Số Fax 0435658210
Địa chỉ trụ sở 15A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân,TP.Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Sản xuất hoá dược và dược liệu
0