Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1402161150
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 28/04/2021
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐT
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0931346869 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 78, Hàm Nghi, Tổ 41, Khóm Mỹ Tây, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Đồng Tháp Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 78, Hàm Nghi, Tổ 41, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
0
6 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
7 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0
8 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
9 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
0
10 Chuẩn bị mặt bằng
0
11 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0