Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1500626703
Loại hình doanh nghiệp Hợp tác xã Ngày thành lập 18/06/2009
Tên tiếng Việt Hợp tác xã thương mại dịch vụ Hoàn Thiện
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 02703711241 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Lầu 1 Trung Tâm thương mại huyện Tam Bình, Khóm 1, Thị Trấn Tam Bình, huyện Tam Bình 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Vĩnh Long Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Lầu 1 Trung Tâm thương mại huyện Tam Bình, Khóm 1, Thị Trấn Tam Bình, huyện Tam Bình Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đầu tư kinh doanh khai thác chợ, kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận chuyển hàng hoá, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ vận chuyển khác thải,tín dụng nội bộ,trông giữ xe, đại lý ký gửi hàng hoá, cung ứng hàng hoá cho tiểu thương, mua bán trái cam
0