Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1602120698
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 17/03/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM HÀO KIỆT
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0946577433 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Số 2/4, Ấp Hà Bao 1, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh An Giang Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số 2/4, Ấp Hà Bao 1, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng công trình đường bộ
0
2 Xây dựng công trình thủy
0
3 Phá dỡ
0
4 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
5 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
6 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
7 Chuẩn bị mặt bằng
0
8 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
9 Bán buôn tổng hợp
0