Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1602158807
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 19/04/2022
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THANH PHÁT THÀNH
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0918401117 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Tổ 04, ấp Phú Thượng 1, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh An Giang Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Tổ 04, ấp Phú Thượng 1, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Xây dựng công trình đường bộ
0
4 Xây dựng công trình điện
0
5 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
0
6 Xây dựng công trình thủy
0
7 Xây dựng công trình khai khoáng
0
8 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
0
9 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0
10 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
0
11 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
12 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0
13 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0
14 Chuẩn bị mặt bằng
0
15 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0