Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1800774773
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 08/01/2009
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC LAN
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0942793252 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 122/2A Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Cần Thơ Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 122/2A Trần Phú phường Cái Khế quận Ninh Kiều TP Cần Thơ Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
0
2 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
0
3 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
4 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
5 Thu gom rác thải không độc hại
0
6 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc
0
7 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
8 Cho thuê xe có động cơ
0
9 Bốc xếp hàng hóa
0
10 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
0
11 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
0
12 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
0
13 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
0
14 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật);;
0