Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 1801680126
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 28/08/2020
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VŨ THANH BÌNH
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0901064463 Số Fax
Địa chỉ trụ sở P8, đường 44, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Cần Thơ Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch P8, đường 44, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Xây dựng nhà để ở
0
2 Xây dựng nhà không để ở
0
3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
0
5 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
0
6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
0
7 Hoàn thiện công trình xây dựng
0
8 Cho thuê xe có động cơ
0
9 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
0
10 Bốc xếp hàng hóa
0
11 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
0
12 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
0
13 (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật)
0